Sposoby na walkę ze smogiem w Krakowie

6 min read

Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w XXI wieku, a w celu walki z nim prowadzone są programy typu “Stop Smog”. Jak powstaje smog oraz jak można z nim walczyć? Sprawdź, skąd bierze się smog w Krakowie oraz innych miastach. Czy powinniśmy obawiać się jego skutków?

Co to jest smog? 

Wyraz “smog” wywodzi się od dwóch angielskich słów – smoke (dym) i fog (mgła). Jest to zjawisko nienaturalne, ściśle związane z działalnością człowieka oraz warunkami atmosferycznymi. Zgodnie z definicją SJP określenie to oznacza “zanieczyszczenia powietrza atmosfery w postaci gęstej mgły, utrzymującej się nad terenami wielkich miast i okręgów przemysłowych”. 

Jednym z dużych polskich miast, w których problem zanieczyszczenia powietrza jest poważny, jest Kraków. Oferty pracy w sektorze przemysłowym wskazują na skalę zjawiska – funkcjonują tu bowiem zakłady przemysłowe i elektrownie, które przyczyniają się do pogłębiania tego niekorzystnego zjawiska. 

Można wyszczególnić dwa rodzaje smogu: 

  • smog londyński (klasyczny), 
  • smog fotochemiczny (typu Los Angeles). 

Pierwszy z wymienionych typów smogu spotykany jest głównie w sezonie zimowym, od listopada do lutego/marca, w strefie umiarkowanego klimatu. Za jego powstawanie odpowiadają głównie dwutlenek siarki i pyły. Ze smogiem fotochemicznym mamy z kolei do czynienia przede wszystkim latem, przy silnym słońcu, wysokiej temperaturze, suchym powietrzu i dużym ruchu ulicznym. Składają się na niego głównie dwutlenek azotu, tlenek węgla i lotne związki organiczne.

Przyczyny smogu

Powstawanie smogu wynika z uwalniania szkodliwych związków chemicznych (m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pyłów zawieszonych, tlenków siarki, tlenku azotu) do atmosfery. Do zanieczyszczeń powietrza w dużej mierze przyczynia się działalność człowieka. Jak powstaje smog? Do najczęstszych przyczyn jego występowania należą: 

  • stosowanie paliw stałych w celach grzewczych, 
  • działalność przemysłowa, 
  • transport drogowy.

Jedną z przyczyn smogu jest także korzystanie ze starych instalacji i spalanie odpadów. Poważnym problemem jest stosowanie paliw niskiej jakości, które wynika z ubóstwa energetycznego Polaków – starają się oni zminimalizować koszty ogrzewania nieocieplonych lub słabo ocieplonych budynków. 

Problem smogu zwiększa m.in. korzystanie z samochodów zamiast publicznego transportu zbiorowego, zabudowywanie korytarzy powietrznych czy też położenie miasta w dolinie. Zjawiska te w znacznej mierze przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. 

Smog w Polsce – statystyki

Jakie polskie miasta są najbardziej zanieczyszczone przez smog? Kraków – ku zdziwieniu części społeczeństwa – znajduje się poza podium. Ze statystyk opublikowanych w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że trzy miasta o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce to: 

  • Żywiec, 
  • Pszczyna, 
  • Rybnik.

Zajmujący niepochlebne pierwsze miejsce Żywiec jest miastem, w którym zarejestrowano największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej. Dla porównania – Kraków znalazł się na 7. miejscu w Polsce, 10. w Unii Europejskiej, 13. w Europie i 403. na świecie. 

Według raportu WHO aż 36 z 50 miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie to polskie ośrodki. W 2020 roku w Polsce przekroczono normy zanieczyszczenia powietrza w 72 proc. miast. 

Jakie są skutki smogu? 

Zanieczyszczenie powietrza jest niezwykle poważnym problemem. Specjaliści alarmują, że skutki smogu dla ludzkiego organizmu mogą być bardzo poważne – jak podaje Europejska Agencja Środowiska, w wyniku zanieczyszczenia powietrza w Polsce odnotowuje się niemal 50 tys. przedwczesnych zgonów

Na skutki smogu w Krakowie najbardziej narażeni są astmatycy, osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, dzieci, ciężarne kobiety, alergicy i seniorzy. Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na nasze zdrowie, sprzyja rozwojowi nowotworów i tworzeniu się stanów zapalnych. Smog potęguje uczucie zmęczenia, jest groźny dla układu krążenia i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu oraz zawału serca. Na skutek zanieczyszczeń dochodzi do szybszego starzenia się organizmu człowieka, a w efekcie – częstszego występowania choroby Alzheimera, choroby Parkinsona oraz demencji. 

Wśród skutków smogu należy wymienić także wpływ na zanieczyszczenie gleby, przez co wzrasta stężenie znajdujących się w niej rakotwórczych substancji. 

W jaki sposób można walczyć ze smogiem?

W 2012 roku rozpoczęła się kampania informacyjna związana z ogłoszonym wówczas Krakowskim Alarmem Smogowym. Jako główny cel wskazywano konieczność prowadzenia walki ze smogiem poprzez zmianę prawa. Od 2019 roku w Krakowie obowiązuje zakaz korzystania z drewna oraz węgla do ogrzewania domów. 

Od 2018 roku w Polsce obowiązują także normy jakości dla węgla oraz normy dla kotłów na paliwa stałe. W tym samym roku rozpoczęto realizację programu Czyste Powietrze, mającego poprawić efektywność energetyczną domów za sprawą zmiany źródeł ciepła. Dzięki nagłośnieniu problemu zanieczyszczenia powietrza nastąpił także wzrost świadomości Polaków. W 2018 roku o smogu w Krakowie wiedziało już 90 proc. mieszkańców miasta. 

Obecnie uchwały antysmogowe obowiązują w większości polskich województw, a Krakowski Alarm Smogowy rozszerzył swoją działalność. Celem organizacji stało się dotarcie do większej liczby Polaków i zwiększenie ich świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza oraz walka ze smogiem. Dzięki jej działaniu w 2020 roku program Czyste Powietrze doczekał się zmian (m.in. uproszczenia wniosków i szybszego rozpatrywania ich). W 2020 roku aktywiści przeprowadzili także kampanię informacyjną w 24 polskich miastach.

Negatywny wpływ na środowisko mają także pojazdy. Konieczne jest zadbanie o ograniczenie powstawania spalin. Rozwój branży transportowej można zaobserwować, przeglądając aktualne oferty pracy. GoWork.pl, jedno z ich źródeł, obfituje w propozycje zatrudnienia dla zawodowych kierowców i innych przedstawicieli sektora TSL. By walczyć ze smogiem samochodowym, należy zadbać o czyszczenie ulic oraz torowisk, by zapobiec tzw. unosowi wtórnemu, zmniejszyć ruch samochodowy oraz promować elektryfikację transportu.

W Polsce prowadzony jest również program “Stop Smog”, którym od 2021 roku zajmuje się Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on przeznaczony dla gmin, w których obowiązuje uchwała antysmogowa. W ramach programu przewiduje się dotacje pokrywające do 70 proc. kosztów termomodernizacji budynków jednorodzinnych, wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia domów do sieci gazowej/ciepłowniczej. 

W celu walki ze smogiem warto także w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego. Na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wpływa również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

Występowanie smogu w Krakowie oraz innych miastach to poważny problem. Zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na organizm człowieka oraz środowisko. By nie dopuścić do pogarszania się sytuacji, należy poważnie potraktować walkę ze smogiem.

More From Author