Rozproszyć Warszawę

Proces policentryzacji transportowej musi być wypadkową szerszej strategii państwa.

Drogi, kolej, lotniska. Policentryzacja w transporcie

Drogi, kolej, lotniska. Policentryzacja w transporcie

Bartłomiej Orzeł
Rozproszyć Warszawę

Istnieje cały obszar indywidualnych wyborów życiowych każdego z nas, mających nie mniejszy wpływ na to, czy uda się zbudować Polskę niemetropolitalną.

Policentryzacja. Lekcja z Żeromskiego

Policentryzacja. Lekcja z Żeromskiego

Kamil Suskiewicz
Rozproszyć Warszawę

Nie trzeba snuć apokaliptycznej wizji zagłady Warszawy, aby zrozumieć, że rozproszenie instytucjonalne jest korzystne.

Policentryzacja bezpieczeństwa. Warszawa jak Tu-154M

Policentryzacja bezpieczeństwa. Warszawa jak Tu-154M

Bartosz Brzyski
Rozproszyć Warszawę

A co jeśli wyobrazimy sobie rzeczywistość, gdzie każde województwo ma u siebie jeden z głównych urzędów państwowych?

Jedno województwo-jeden urząd. Wizja policentrycznej Polski

Jedno województwo-jeden urząd. Wizja policentrycznej Polski

Jarosław Komorniczak
Rozproszyć Warszawę

Przenosząc urzędy z Warszawy do innych województw, dokonujemy owszem policentryzacji na poziomie kraju, lecz jednocześnie centralizacji na poziomie każdego z województw.

Scentralizowana Polska. Przegląd urzędów i instytucji państwowych

Scentralizowana Polska. Przegląd urzędów i instytucji państwowych

Piotr Kaszczyszyn
Rozproszyć Warszawę

Niemcy to kraj, w którym najważniejsze instytucje państwowe, biznesowe i kulturalne są rozsiane po całym kraju.

Policentryczność po niemiecku

Policentryczność po niemiecku

Janusz Lewicki
Rozproszyć Warszawę

Polska nie kończy się na Warszawie. Potrzebujemy kilkudziesięciu motorów rozwoju.

Życie jest tutaj!

Życie jest tutaj!

Jan Maciejewski