Pozarządowe tylko z nazwy?

Sektor pozarządowy nigdy nie był odpowiedzialny za wywalczenie demokracji, jej rozwój, czy obronę.

Załęski: Nie potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego

Załęski: Nie potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego

Piotr Trudnowski
Pozarządowe tylko z nazwy?

Do rozwiązania trawiących polski sektor pozarządowy bolączek nie wystarczy utworzenie kolejnej instytucji centralnej.

Więcej państwa nie zawsze znaczy lepiej

Więcej państwa nie zawsze znaczy lepiej

Filip Pazderski
Pozarządowe tylko z nazwy?

Nadal nie doczekaliśmy się przedstawienia zapowiadanego przez rząd programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Dobra diagnoza, złe recepty

Dobra diagnoza, złe recepty

Jakub Wygnański
Pozarządowe tylko z nazwy?

Programowo podejrzliwi wobec państwa libertarianie będą starali się pokazać, że można działać, nawet jeżeli nie przeciwko niemu, to choćby obok niego.

Czy libertarianin powinien brać państwowe granty?

Czy libertarianin powinien brać państwowe granty?

Marcin Chmielowski
Pozarządowe tylko z nazwy?

Bez gruntownej poprawy ustawa w dzisiejszym kształcie uruchomi po prostu kolejny niepotrzebny warszawski urząd.

Realne centrum czy kolejny niepotrzebny warszawski urząd?

Realne centrum czy kolejny niepotrzebny warszawski urząd?

Piotr Trudnowski