Państwo „500+”

Niezależnie od tego, w którym kierunku pójdziemy, warto skupić się na sytuacji rodziny we wszystkich etapach rozwoju.

Polityka prorodzinna: Szwecja i Wielka Brytania

Polityka prorodzinna: Szwecja i Wielka Brytania

Karolina Olejak
Państwo „500+”

Łączne wydatki z kasy publicznej na wspieranie rodzicielstwa we wszystkich formach szacuje się na prawie 4% PKB Francji

Polityka prorodzinna: Francja

Polityka prorodzinna: Francja

Karolina Olejak
Państwo „500+”

Z perspektywy „makro” wolnościowe poglądy nie stoją w sprzeczności z ideą wspierania młodych osób i rodzin.

Marczuk: „500+” to nie socjal

Marczuk: „500+” to nie socjal

Karolina Olejak
Państwo „500+”

Polityka prorodzinna węgierskiego premiera wykazuje elementy syntezy różnych, pozornie sprzecznych rozwiązań.

Polityka prorodzinna: Węgry

Polityka prorodzinna: Węgry

Łukasz Kołtuniak