Temat tygodnia

Musimy wybierać. Poruszane problemy, czytanych autorów, przeglądane portale. Temat Tygodnia to próba selekcji tego, co najważniejsze. Jeden problem opowiadany za pośrednictwem artykułów, analiz i pogłębionych wywiadów.

Roboty i bezrobocie

Jaki procent zawodów jest faktycznie zagrożonych „wyginięciem”? Czy nowe technologie więcej niszczą, niż tworzą? Jak przystosować się do narastającej rywalizacji z robotami? Czy dzisiejsza szybkość postępu technologicznego rzeczywiście jest czymś dotychczas w historii niespotykanym? Co rozmowy o dochodzie gwarantowanym i prekariacie mówią nam o pomysłach na nową wizję welfare state? Czy rynek na pewno jest najlepszym mechanizmem wartościowania ludzkiej pracy? Jak górnik może w trzy miesiące zostać programistą i zarabiać przyzwoite pieniądze?

Roboty i bezrobocie
Gra o Europę

W wersji pierwszej czeka nas „Unia dwóch prędkości”, skupiona wokół strefy euro, z dedykowanym budżetem tylko dla państw, które przyjęły wspólną walutę. Scenariusz drugi zakłada pozostanie przy jednolitej integracji, ale kosztem polityki spójności i demontażu wspólnego rynku. Obie wersje mają jeden wspólny mianownik – europejską walutę. To właśnie euro, a nie kolejne dyskusje o przyjmowaniu uchodźców i imigrantów zdecydują o przyszłości Unii Europejskiej.

Gra o Europę
Strach, śmierć, polityka

Strach. Wciąż pozostający w cieniu, na drugim planie, nadal nieśmiało, ale z coraz większą pewnością siebie zaczyna organizować nasze zbiorowe myślenie. Strach przed wojną, kryzysem gospodarczym, globalnym ociepleniem, inwazją uchodźców. Strach stopniowo staje się podstawową kategorią i emocją, głęboko ukrytym fundamentem naszej współczesnej liberalnej wspólnoty politycznej.

Strach, śmierć, polityka
Witamy

Ilu faktycznie Ukraińców żyje dziś w naszym kraju? Z czego wynika wzrost poziomu migracji obserwowany od 2014 roku? Czy Ukraińcy wyjadą z Polski na Zachód, jeśli tylko nadarzy się okazja? A może zostaną u nas na stałe, stając się remedium na nasze demograficzne bolączki? Czy dyskusja o ściąganiu polskich repatriantów ze Wschodu to poważna alternatywa dla ukraińskiej emigracji, a może tylko patriotyczne złudzenia?

Witamy
Nowe rozdanie

Podajemy w wątpliwość koncepcję oparcia polskiej nauki o flagowe ośrodki badawcze, przedstawiając alternatywną filozofię szkolnictwa wyższego w Polsce. Będziemy dyskutować także o bardziej szczegółowych zagadnieniach, jak sposób finansowania uczelni, drogi awansu akademickiego, czy projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Nowe rozdanie
Związki do zmiany

Piotr Wójcik proponuje pójście wzorami zachodniej Europy i wzmocnienie pozycji pracowników za pośrednictwem rad pracowniczych z prawdziwego zdarzenia. Maciej Dulak przedstawi cztery propozycje dla związków zawodowych działających w sektorze publicznym. Od wizji „jeden zakład = jeden związek” po likwidację zjawiska „etatowych związkowców”. Rozmawiamy także z Justyną Chrapowicz, która próbowała założyć związek zawodowy w Lidlu. Kierownictwu sklepu nie udzieliło się jednak jej zaangażowanie.

Związki do zmiany
Pozarządowe tylko z nazwy?

Przyglądamy się, oceniamy i wysuwamy kontrpropozycje wobec rządowych konkretów zawartych w projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, oddajemy głos innym organizacjom pozarządowym, rozmawiamy również szerzej o kondycji, bolączkach i wyzwaniach polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Pozarządowe tylko z nazwy?
Tabletka i banknot

Pochylamy się nad rynkiem farmaceutycznym: jego specyfiką, globalnym łańcuchem produkcji, miejscem i potencjałem polskich firm; przyjrzymy się funkcjonowaniu aptek, zajrzymy do biur lekarzy zapraszanych przez wielkie koncerny na darmowe szkolenia. Spróbujemy zrobić jedno – wyjść poza poziom Basi od Ketopromu i przypomnień pani Goździkowej.

Tabletka i banknot
Więcej treści