Temat tygodnia

Musimy wybierać. Poruszane problemy, czytanych autorów, przeglądane portale. Temat Tygodnia to próba selekcji tego, co najważniejsze. Jeden problem opowiadany za pośrednictwem artykułów, analiz i pogłębionych wywiadów.

Spięcie: edukacja

„Spięcie” to projekt współpracy międzyredakcyjnej pięciu środowisk, które dzieli bardzo wiele, ale łączy gotowość do podjęcia niecodziennej rozmowy. Inicjatywa wspierana jest przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Spięcie: edukacja
Zaufaj mi, jestem naukowcem

Skąd czerpać wiedzę o otaczającym nas świecie? Prawdziwy problem ze zjawiskiem post-prawdy nie ogranicza się tylko do inwazji fejk-newsów. Istotą sprawy wydaje się kryzys idei pośrednictwa. Autorytety dotychczasowego oficjalnego obiegu informacji upadają, ale rzeczywistość nie znosi jednak próżni. W zamian tworzy się alternatywny ekosystem informacyjny.

Zaufaj mi, jestem naukowcem
Polska zadłużona

W dyskusji o deficytach, kredytach, obligacjach i progach ostrożnościowych gubi się nam jedno kluczowe pytanie- czy dług państwa jest zły sam w sobie? A może „rozwój na kredyt”, pod pewnymi warunkami, może okazać się efektywnym rozwiązaniem naszych gospodarczych problemów i wyzwań?

Polska zadłużona
Skandynawia- brakujący element Trójmorza

Formuła Grupy Wyszehradzkiej oznaczała zwrot na południe. Rozszerzona przez prezydenta Dudę do koncepcji Trójmorza, pozwoliła nam sięgnąć aż po Estonię na północy i Chorwację na południu. Naszym zdaniem nie należy jednak ograniczać się tylko do wschodniej części Morza Bałtyckiego. Na północy znajduje się brakujący element Trójmorza- Skandynawia.

Skandynawia- brakujący element Trójmorza
Rzeczpospolita dużych rodzin

1. Czy uznajemy, że wychowanie w dużych rodzinach i kulturze politycznej premiującej dzietność służy lepszemu rozwojowi dzieci? 2. Jak budować społeczeństwo dużych rodzin, gdy coraz więcej miejskich małżeństw się rozpada? 3. Jak zreformować polityczność, aby stworzyć „państwo pokoleniowej solidarności”?

Rzeczpospolita dużych rodzin
Roboty i bezrobocie

Jaki procent zawodów jest faktycznie zagrożonych „wyginięciem”? Czy nowe technologie więcej niszczą, niż tworzą? Jak przystosować się do narastającej rywalizacji z robotami? Czy dzisiejsza szybkość postępu technologicznego rzeczywiście jest czymś dotychczas w historii niespotykanym? Co rozmowy o dochodzie gwarantowanym i prekariacie mówią nam o pomysłach na nową wizję welfare state? Czy rynek na pewno jest najlepszym mechanizmem wartościowania ludzkiej pracy? Jak górnik może w trzy miesiące zostać programistą i zarabiać przyzwoite pieniądze?

Roboty i bezrobocie
Gra o Europę

W wersji pierwszej czeka nas „Unia dwóch prędkości”, skupiona wokół strefy euro, z dedykowanym budżetem tylko dla państw, które przyjęły wspólną walutę. Scenariusz drugi zakłada pozostanie przy jednolitej integracji, ale kosztem polityki spójności i demontażu wspólnego rynku. Obie wersje mają jeden wspólny mianownik – europejską walutę. To właśnie euro, a nie kolejne dyskusje o przyjmowaniu uchodźców i imigrantów zdecydują o przyszłości Unii Europejskiej.

Gra o Europę
Strach, śmierć, polityka

Strach. Wciąż pozostający w cieniu, na drugim planie, nadal nieśmiało, ale z coraz większą pewnością siebie zaczyna organizować nasze zbiorowe myślenie. Strach przed wojną, kryzysem gospodarczym, globalnym ociepleniem, inwazją uchodźców. Strach stopniowo staje się podstawową kategorią i emocją, głęboko ukrytym fundamentem naszej współczesnej liberalnej wspólnoty politycznej.

Strach, śmierć, polityka
Więcej treści