#marczuk

Przypomnijmy: mówimy o celu pronatalistycznym, inwestycji w kapitał ludzki i redukcję ubóstwa u wśród najmłodszych Polaków.

500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2: Marczuk, Gromada, Morawski, Kędzierski]

500+ kończy z polityką wstydu za własnych obywateli [DEBATA cz. 2: Marczuk, Gromada, Morawski, Kędzierski]

Bartosz Marczuk

Polityka socjalna jest skończona: jeżeli zlikwidujemy biedę, to polityka socjalna się kończy. Polityka rodzinna jest tymczasem nieskończona: inwestujemy cały czas w najcenniejszy zasób państwa.

Program 500+ to dochód gwarantowany. Tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1: Marczuk, Gromada, Morawski, Kędzierski]

Program 500+ to dochód gwarantowany. Tyle, że na dzieci [DEBATA cz. 1: Marczuk, Gromada, Morawski, Kędzierski]

Bartosz Marczuk

Z perspektywy „makro” wolnościowe poglądy nie stoją w sprzeczności z ideą wspierania młodych osób i rodzin.

Marczuk: „500+” to nie socjal

Marczuk: „500+” to nie socjal

Bartosz Marczuk

Daleki byłbym od rozdzierania nad tym faktem szat i wieszczenia kryzysu demokracji.

Dudek: Nie ma alternatywy dla demokracji

Dudek: Nie ma alternatywy dla demokracji

Antoni Dudek