#dudek

Kaczyński zbudował partię, która podważa niemal całkowicie dotychczasowy porządek III RP.

Dudek: Są radykalniejsi od Kaczyńskiego

Dudek: Są radykalniejsi od Kaczyńskiego

Antoni Dudek

Wprawdzie interes Unii reprezentowany przez Komisję jest zbieżny z interesem polskim, ale taki sojusz ma jednak również swoje granice.

Czy uda się uratować unię energetyczną?

Czy uda się uratować unię energetyczną?

W tym kontekście należy podkreślić polityczną odwagę rządu Buzka.

Dudek: Dlaczego akurat 16 województw?

Dudek: Dlaczego akurat 16 województw?

Antoni Dudek

Boję się sytuacji, w której młody człowiek znajdzie w podręczniku pozytywne sylwetki zarówno Jaruzelskiego, jak i Kuklińskiego.

Dudek: Polska to schizofreniczny kraj

Dudek: Polska to schizofreniczny kraj

Antoni Dudek

Jeśli wersja policji się potwierdzi, to Przemysław Wipler może stać się poważnym obciążeniem partii Gowina. Kulą u nogi tej młodej formacji.

Dudek: Walka o 5%

Dudek: Walka o 5%

Antoni Dudek

Immunitet powinien zostać zachowany, przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu jego obowiązywania tylko do działalności parlamentarnej posłów.

Dudek: Usunięcie immunitetu nie uzdrowi polskiej polityki

Dudek: Usunięcie immunitetu nie uzdrowi polskiej polityki

Antoni Dudek