#chłopi

Nowa wieś, która przychodzi na miejsce starego świata chłopskich gospodarzy i ich ziemi nie ma wciąż własnej tożsamości.

Stara wieś już odeszła, nowa jeszcze nie powstała

Stara wieś już odeszła, nowa jeszcze nie powstała

Piotr Kaszczyszyn

Tajne nauczanie objęło swoim zasięgiem 1/3 chłopów Kongresówki. Kobiece Koło Oświaty Ludowej nie tylko wyciągało wieś z analfabetyzmu, ale z „tutejszych” robiło Polaków.

Siłaczki z Warszawy. Sylwetka Kobiecego Koła Oświaty Ludowej

Siłaczki z Warszawy. Sylwetka Kobiecego Koła Oświaty Ludowej

Mateusz Perowicz

Nie umiał czytać ani pisać, ale już za jego życia nazywano go „chłopskim królem”.

„Chłopski król”?

„Chłopski król”?

Tomasz Turejko

Wiek XIX to narodziny Polski miejskiej, opartej o nowy model szlachecko-chłopskiego narodu polskiego.

Narodziny Polski miejskiej

Narodziny Polski miejskiej

Piotr Kaszczyszyn

W systemie pańszczyzny można doszukiwać się genezy wielu obecnych zachowań społecznych i ekonomicznych.

I Ty jesteś chłopem

I Ty jesteś chłopem

Marek  Trojan

Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku większość żmiąckich chłopów nie uważało się za Polaków.

Tożsamość narodowa - instrukcja obsługi

Tożsamość narodowa - instrukcja obsługi

Błażej Skrzypulec

Gdzieś między rokiem 1966 a powstaniem Solidarności chłopi stają się narodem.

Polaku, skąd się wziąłeś?

Polaku, skąd się wziąłeś?

Andrzej Leder