Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Wydawcą serwisu internetowego jagiellonski24.pl (zwanego dalej „serwisem”) jest stowarzyszenie Klub Jagielloński, z siedzibą w Krakowie, 31-013 Kraków,  Rynek Główny 39/9, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 128315, NIP 526-030-56-44, (dalej zwane "Klub Jagielloński").

II. Prawa własności intelektualnej

2. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronie serwisu Wydawcy. Zarówno serwis w całości, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Zamieszczone w serwisie Wydawcy materiały tekstowe, graficzne, zdjęcia, materiały audiowizualne, aplikacje, bazy danych oraz inne elementy udostępniane są, jeśli nie oznaczono inaczej, na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL), której tekst można znaleźć pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode [dostęp 15.05.2016]. Licencja zezwala na niekomercyjne wykorzystanie materiałów serwisu przez Państwa, pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia ich źródła oraz rozpowszechnienia materiału na tej samej licencji CC BY-NC-SA 3.0 PL. Korzystanie z materiałów serwisu nie może godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane w serwisie.

4. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisów internetowych materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisach internetowych Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

5. W celu nabycia licencji na nieobjęte punktem 3. korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu Wydawcy, prosimy o kontakt na adres redakcja@jagiellonski24.pl.

6. Użytkownik serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez siebie w serwisie komentarzy oraz materiałów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkód wynikających z tego tytułu.

7. Wydawca serwisu rezerwuje sobie prawo do usunięcia treści lub komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). 

Podziel się artykułem: