Ludzie J24

Nie znajdziecie tutaj znanych twarzy. Jesteśmy portalem środowiska Klubu Jagiellońskiego i to jest dla nas ważniejsze od medialnej rozpoznawalności.
Piotr Trudnowski

Redaktor naczelny jagiellonski24.pl. Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Mąż Karoliny.

Bartosz Brzyski

Sekretarz redakcji jagielloński24. Członek Klubu Jagiellońskiego. Kontakt: brzyski@jagiellonski24.pl

Maciej Dulak

Członek redakcji jagielloński24 zainteresowany transportem. Kiedyś przewodniczący Koła Naukowego Transportu PK.

Rafał Gawlikowski

Członek redakcji jagielloński24, grafik projektu. Członek Klubu Jagiellońskiego oraz pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Kamil Sikora

Członek redakcji jagielloński24. Student politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Członek Klubu Jagiellońskiego. Redaktor i analityk projektu Demagog.

Krzysztof Mazur

Doktor politologii, filozof, działacz społeczny; prezes Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji Pressji; pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Stały współpracownik jagielloński24.

Mateusz Stawiarski

Informatyk jagielloński24.

Tomasz Ociepka

Członek redakcji jagielloński24 oraz krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Student gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Karol Kleczka

Stały współpracownik jagielloński24 oraz dwumiesięcznika "Pressje". Członek Klubu Jagiellońskiego, doktorant filozofii na UJ. Współpracuje z kwartalnikiem „Kontakt” oraz portalem Deon.pl.

Marcin Kędzierski

Ekonomista, członek zarządu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stały współpracownik jagielloński24.

Piotr Kaszczyszyn

Zastępca redaktora naczelnego Jagielloński24. Redaktor czasopisma Pressje. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Karolina Olejak

Szefowa warszawskiego kolegium redakcyjnego jagielloński24.

Alicja Wielgus

Członek redakcji jagielloński24. Współpracuje z portalami Kulturatka.pl i Teatr dla Was.

Bartosz Wójcik

Członek redakcji jagielloński24. Członek zarządu warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.

Bartosz Paszcza

Członek redakcji jagielloński24. Doktorant studiów nad Siecią na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się badaniem wzajemnych relacji na linii Internet-społeczeństwo.

Katarzyna Nowicka

Członek redakcji jagielloński24 oraz warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Studentka MISH-u na Uniwersytecie Warszawskim, studiuje prawo i socjologię.

Piotr Wójcik

Stały współpracownik jagielloński24. Współpracownik kwartalnika Nowy Obywatel, Fundacji Kaleckiego oraz publicysta ekonomiczny.

Marcin Możejko

Studiuje matematykę oraz informatykę na UW. Od roku zajmuje się zagadnieniami sztucznej inteligencji - tak w wymiarze filozoficznym jak i praktycznym. Z Klubem Jagiellońskim współpracuje od października 2014.

Paweł Musiałek

Stały współpracownik jagielloński24. Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i koordynator zespołu energetycznego Centrum Analiz KJ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Jana Pawła II.

Paweł Grzegorczyk

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny portalu jagielloński24, członek Klubu Jagiellońskiego.

Podziękowania:

Krzysztof Bieda
Jarosław Komorniczak
Michał Kłosowski
Jan Maciejewski
Bartłomiej Orzeł
Marcin Pawlik
Grzegorz Piechuła
Weronika Rędziniak
Marek Steinhoff-Traczewski