Witold  Tumanowicz

Witold Tumanowicz

Wiceprezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, członek zarządu Ruchu Narodowego.

Dostrzeżmy i doceńmy, że mamy jedno z najbardziej monoetnicznych, monokulturowych i monoreligijnych społeczeństw w Europie. Niech tak zostanie.

Tumanowicz (Ruch Narodowy): Polskiej demografii nie uratuje „przeszczep” z innego narodu

Tumanowicz (Ruch Narodowy): Polskiej demografii nie uratuje „przeszczep” z innego narodu

Piotr Trudnowski