Waldemar Stopczyński

Waldemar Stopczyński

Prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego oraz autor pracy „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie >>Petu>>. Relacje – wspomnienia – polemiki”.

Bolesław Srocki to dziś niesłusznie zapomniany wychowawca pokolenia „Kolumbów”.

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Bartosz Wójcik