Tomasz Turejko

Tomasz Turejko

Student prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współtworzy Poradnię Obywatelską Klubu Jagiellońskiego w Gliwicach. Z zamiłowania historyk, w szczególności zainteresowany tematyką losów Polaków na Wschodzie.

Polska tylko wykorzystywała Śląsk czy może gorole pomogli coś miejscowym hanysom?

Śląsk budowali imigranci

Śląsk budowali imigranci

Tomasz Turejko

Prószyński zrozumiał, że kluczem do polskiej niepodległości jest rozbudzenie świadomości narodowej u polskich chłopów.

Zapomniany nauczyciel polskiego chłopstwa

Zapomniany nauczyciel polskiego chłopstwa

Tomasz Turejko

Nie umiał czytać ani pisać, ale już za jego życia nazywano go „chłopskim królem”.

„Chłopski król”?

„Chłopski król”?

Tomasz Turejko

Smartfon? Laptop? Tablet? Wszystko zaczęło się od odkrycia polskiego chemika, Jana Czochralskiego.

Polski ojciec światowej elektroniki

Polski ojciec światowej elektroniki

Tomasz Turejko

Na wołyńskie ludobójstwo złożył się splot czynników historycznych, społecznych, ideologicznych, politycznych, religijnych i psychologicznych.

Sześć okoliczności rzezi wołyńskiej

Sześć okoliczności rzezi wołyńskiej

Tomasz Turejko

Rafał Lemkin był aż siedmiokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Polacy w obronie praw człowieka

Polacy w obronie praw człowieka

Tomasz Turejko

Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II RP przypominają węzeł gordyjski.

II RP nie lubiła Ukraińców?

II RP nie lubiła Ukraińców?

Tomasz Turejko

Ignacy Łukasiewicz był pozytywistą i romantykiem jednocześnie.

Polak doradza Rockeffelerowi

Polak doradza Rockeffelerowi

Tomasz Turejko

Profesor był nie tylko wybitnym naukowcem, ale także wielkim patriotą, który nawet w czasach wielkiej próby, nie chciał wyrzec się swojej narodowości.

Patriota ze szczepionką w dłoni

Patriota ze szczepionką w dłoni

Tomasz Turejko
Więcej treści