Tomasz Luterek

Tomasz Luterek

Doktor nauk politycznych, prawnik, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości znacjonalizowanych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1944-1989. Autor pracy „Reprywatyzacja. Źródła problemu”.

Trudno oczekiwać wielkiego poparcia dla procesu reprywatyzacji.

Luterek: Reprywatyzacja to tylko część „rewolucji własności”

Luterek: Reprywatyzacja to tylko część „rewolucji własności”

Tomasz Luterek