Tomasz Luterek

Tomasz Luterek

Doktor nauk politycznych, prawnik, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości znacjonalizowanych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa w latach 1944-1989. Autor pracy „Reprywatyzacja. Źródła problemu”.

W Polsce dominowała reprywatyzacyjna doktryna dbałości o „dobro własne” zorganizowanych grup przestępczych, korumpujących urzędników, sędziów i prokuratorów.

Ustawa reprywatyzacyjna to zwiastun dojrzałej wspólnoty i silnego państwa

Ustawa reprywatyzacyjna to zwiastun dojrzałej wspólnoty i silnego państwa

Tomasz Luterek

Trudno oczekiwać wielkiego poparcia dla procesu reprywatyzacji.

Luterek: Reprywatyzacja to tylko część „rewolucji własności”

Luterek: Reprywatyzacja to tylko część „rewolucji własności”

Tomasz Luterek