Szymon Drobniak

Biolog ewolucyjny, pracownik Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Zwycięzca FameLab Polska 2015. Członek Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Naszym punktem wyjścia była obserwacja, że naukowcy nie potrafią opowiadać o swojej pracy.

Nauka nie operuje prawdami absolutnymi [ROZMOWA]

Nauka nie operuje prawdami absolutnymi [ROZMOWA]

Karolina Olejak