Przemysław Śleszyński

Przemysław Śleszyński

Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności Polskiej Akademii Nauk, autor licznych opracowań i ekspertyz rządowych z zakresu zagospodarowania przestrzennego i geografii gospodarczej.

Obecna siatka połączeń drogowych w Polsce odpowiada w pierwszej kolejności na potrzeby Niemiec.

Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie [ROZMOWA]

Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie [ROZMOWA]

Adam Chmieleński