Piotr Wójcik

Piotr Wójcik

Stały współpracownik jagielloński24. Współpracownik kwartalnika Nowy Obywatel, Fundacji Kaleckiego oraz publicysta ekonomiczny.

Gospodarki przedkapitalistyczne pełne były zasad, które u zwolenników wolnego rynku wzbudziłyby jedną myśl: „uwaga, socjalizm!”.

Bez państwa wolnego rynku by nie było

Bez państwa wolnego rynku by nie było

Piotr Wójcik

Poziom długu prywatnego ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki oraz samej wspólnoty politycznej.

Lepszy licznik Balcerowicza niż długi Kowalskiego

Lepszy licznik Balcerowicza niż długi Kowalskiego

Piotr Wójcik

Prawdziwym wyzwaniem dla pracy w XXI wieku powinno być przemyślenie kwestii jej wyceny, żeby uwzględniała ona ogromną użyteczność społeczną wielu zawodów, które obecnie są niedoceniane.

Wolny rynek ślepy na jedno oko. Rynkowa wycena pracy do naprawy

Wolny rynek ślepy na jedno oko. Rynkowa wycena pracy do naprawy

Piotr Wójcik

Dziś osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która miesięcznie zarabia 2,5 tys. zł brutto, musi zapłacić składki równe prawie 50% swojego dochodu.

Płaćmy wreszcie sprawiedliwie

Płaćmy wreszcie sprawiedliwie

Piotr Wójcik

Osiągnięcia w technologiach wojskowych szybko przenikają do cywilnych sfer życia, przyczyniając się do wzrostu dobrobytu, a nie tylko bezpieczeństwa.

Mały może być wielki

Mały może być wielki

Piotr Wójcik

Niestety po latach medialnej nagonki związkowiec to dla przeciętnego Polaka nierób w kraciastej koszuli.

Pracownik musi być podmiotowy

Pracownik musi być podmiotowy

Piotr Wójcik

Nieprzypadkowo nikt poważny nie analizuje zadłużenia publicznego w wartości nominalnej, ponieważ ona zupełnie nic nie mówi o możliwości jego spłaty.

Finansowe strachy na lachy

Finansowe strachy na lachy

Piotr Wójcik

System zabezpieczenia społecznego, podstawa cywilizowanego społeczeństwa, jest skuteczny wtedy, gdy jest rzeczywiście powszechny.

Uszczelnić dziurawe sito

Uszczelnić dziurawe sito

Piotr Wójcik

Współpracę z krajami nordyckimi można zdefiniować na kilku obszarach: wojskowym, technologicznym, energetycznym i instytucjonalnym.

Polak, Szwed – dwa bratanki

Polak, Szwed – dwa bratanki

Piotr Wójcik
Więcej treści