Piotr Popiołek

Stały współpracownik czasopisma Pressje. Doktorant teologii na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Prymas Wyszyński stał na stanowisku, że zysk nie może być jedynym celem pracy.

Praca nie wyczerpuje się w banknotach

Praca nie wyczerpuje się w banknotach

Piotr Popiołek

Jako katolik oczekuję zbawienia takiego, jakie oferuje mi Chrystus, a nie Budda. Oczekuję poszanowania swojej decyzji i takie poszanowanie powinniśmy ofiarować innym.

Popiołek: Soteriologiczny gwałt

Popiołek: Soteriologiczny gwałt

Piotr Popiołek