Paweł Rojek

Doktor nauk filozoficznych, wykładowca Instytutu Filozofii UJ. Członek redakcji dwumiesięcznika Pressje. Ostatnio opublikował książkę „Awangardowy konserwatyzm. Idea polska w późnej nowoczesności”.

Co zwykli ludzie mają z abstrakcyjnych idei zawodowych intelektualistów?

Rojek: Bez intelektualistów daleko nie zajdziemy

Rojek: Bez intelektualistów daleko nie zajdziemy

Paweł Rojek

Zbigniew Warpechowski jest jednym z najciekawszych współczesnych polskich artystów i myślicieli.

O co chodzi w awangardowym konserwatyzmie

O co chodzi w awangardowym konserwatyzmie

Paweł Rojek

Ani rynek, ani spon­sorzy, ani tym bardziej partie polityczne nie mogą zapewnić właściwych warunków dla funkcjonowania twórczego intelektualnego czasopisma.

Po co nam dotacje?

Po co nam dotacje?

Paweł Rojek

Chciałbym porównać projekty Platona i Stalina i zastanowić się, czego ten pierwszy mógłby nauczyć się od tego drugiego.

Konserwatyzm z lewicową fantazją

Konserwatyzm z lewicową fantazją

Paweł Rojek

Wśród dotowanych pism odrzucono wszystkie, które z krytycznym dystansem podchodzą do rzeczywistości i jednocześnie prezentują przywiązanie do polskiej tradycji, kultury i historii.

List otwarty do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

List otwarty do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Paweł Rojek

Jeśli w ojczyźnie św. Jana Pawła II nie udaje się zaproponować alternatywy dla świeckiej nowoczesności, to pozostaje nam tylko reżim Putina.

Czekista, a jednak katechon

Czekista, a jednak katechon

Paweł Rojek

Współczesna Rosja może na krótką metę być nie mniej groźna niż dawne imperium. Upadające imperia bywają agresywne.

Rojek: Przekleństwo rosyjskiego imperializmu

Rojek: Przekleństwo rosyjskiego imperializmu

Paweł Rojek

Czym jest Królestwo Boże? Chrześcijanie od zawsze mieli kłopot z tym terminem.

Duda, Łuczewski, Rojek: Herezja mesjanizmu

Duda, Łuczewski, Rojek: Herezja mesjanizmu

Paweł Rojek

Putin uparcie nie formułuje żadnej uniwersalistycznej imperialnej ideologii, porównywalnej z niemieckim rasizmem czy radzieckim komunizmem.

Rojek: Czym jest putinizm

Rojek: Czym jest putinizm

Paweł Rojek
Więcej treści