Paweł Purski

Od poważnej inicjatywy politycznej oczekuję właściwego zdefiniowania celów w polityce międzynarodowej.

Purski: Gowin a polityka zagraniczna

Purski: Gowin a polityka zagraniczna

Paweł Purski