Paweł Behrendt

Paweł Behrendt

Doktorant na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor pracy „Korzenie niemieckich sukcesów w Azji. Daleki Wschód w polityce kolonialnej Niemiec do roku 1914.” Ekspert Centrum Studiów Polska-Azja, stały współpracownik Nowej Konfederacji.

Wymagająca niewątpliwych zmian japońska polityka historyczna jest efektem długich lat zaniechań i zamiatania sprawy pod dywan.

Przeprosili, ale nie zapłacili. Japońska polityka historyczna

Przeprosili, ale nie zapłacili. Japońska polityka historyczna

Paweł Behrendt