Paweł  Laidler

Paweł Laidler

Dr hab. prof. UJ, politolog, prawnik, amerykanista; wicedyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Stypendysta SYLFF (2001, Catholic University of America), prowadził badania oraz wykładał w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii, Japonii oraz Australii. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych, Polish Association of American Studies. Przedstawiciel Europy w Radzie Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) w Tokio. Prezes Jagiellonian University SYLFF Fellows Association. Członek Rektorskiej Rady Funduszu „Ars Docendi" (2008-dziś).

Kluczowe były konkretne personalia, nie partyjne barwy.

Laidler: Nie bójmy się Ameryki Trumpa

Laidler: Nie bójmy się Ameryki Trumpa

Paweł  Laidler