Nikodem Bończa-Tomaszewski

Nikodem Bończa-Tomaszewski

Menedżer, ekspert IT, publicysta, historyk. W latach 1994-2007 redaktor kwartalnika Fronda, od 2007 jest członkiem redakcji kwartalnika „44 / Czterdzieści i Cztery”. Autor książek „Demokratyczna geneza nacjonalizmu” oraz „Źródła narodowości”. Od 2006 roku zaangażowany w cyfryzację sektora publicznego w Polsce.

W XIX wieku uzyskiwanie świadomości narodowej było częścią procesu narodzin nowoczesnej podmiotowości jednostki.

Bończa-Tomaszewski: Narodowość oznaczała emancypację

Bończa-Tomaszewski: Narodowość oznaczała emancypację

Nikodem Bończa-Tomaszewski

Gdzieś między rokiem 1966 a powstaniem Solidarności chłopi stają się narodem.

Polaku, skąd się wziąłeś?

Polaku, skąd się wziąłeś?

Andrzej Leder