Nicholas Ghazal

Nicholas Ghazal

Współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ekspert ds. prawa autorskiego i konstytucyjnego.

Ustawa wprowadza wiele słusznych uregulowań, jednakże część jej przepisów może budzić zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

 Prawo o ustroju sądów powszechnych na granicy konstytucyjności

Prawo o ustroju sądów powszechnych na granicy konstytucyjności

Nicholas Ghazal