Mateusz Stawiarski

Informatyk jagielloński24.

Trudno mówić o awarii skoro nawet pospieszna analiza kodu programu dla komisji wyborczych ujawnia jak źle zaprojektowano tę aplikację.

Społeczny kod wyborczy

Społeczny kod wyborczy

Mateusz Stawiarski