Michał Lubina

Michał Lubina

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor trzech książek o Birmie, m.in. pierwszej w języku polskim historii Birmy. Jego prace zostały nazwane „początkiem polskiej birmanistyki”.

Bez poważnej geopolitycznej strategii Polska skazuje się na status powiatu Europy.

Polska powiatem narodów?

Polska powiatem narodów?

Michał Lubina

Spór o nazewnictwo Birma/Myanma pokazuje językowy postkolonializm polskiego MSZ-u.

Język ma znaczenie

Język ma znaczenie

Michał Lubina