Mateusz Mroczek

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej.

Ustawa antylichwiarska PO i program „Rodzina 500 Plus” PiS dokonały prawdziwego pogromu na rynku firm parabankowych.

Nikt nie będzie ronił łez. Ustawowe uderzenie w rynek chwilówek

Nikt nie będzie ronił łez. Ustawowe uderzenie w rynek chwilówek

Mateusz Mroczek

Sprawdziliśmy, czy proponowane i realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość reformy w wymiarze sprawiedliwości znajdują swoje odzwierciedlenie w programach i materiałach wyborczych partii sprzed wyborów.

Czy PiS w wymiarze sprawiedliwości realizuje wolę suwerena? Sprawdzamy wyborcze obietnice

Czy PiS w wymiarze sprawiedliwości realizuje wolę suwerena? Sprawdzamy wyborcze obietnice

Mateusz Mroczek

W gospodarczą walkę amerykańskich i europejskich korporacji już od lat zaangażowani są także politycy i narzędzia państwowe.

Wyszukiwarka jak droga publiczna? Unijno-amerykańska wojna korporacji

Wyszukiwarka jak droga publiczna? Unijno-amerykańska wojna korporacji

Mateusz Mroczek

Rozważyć należy – na wzór niemiecki – rozliczenia z tytułu nowej opłaty audiowizualnej w ramach jednolitej stawki doliczanej do podatku od nieruchomości.

Korekta abonamentu nie rozwiąże problemów mediów publicznych

Korekta abonamentu nie rozwiąże problemów mediów publicznych

Mateusz Mroczek

W 2014 r. potencjał organizacji proobronnych został dostrzeżony przez państwo, co zaowocowało powstaniem Federacji Organizacji Proobronnych.

Kim są „militarni”?

Kim są „militarni”?

Mateusz Mroczek

Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie przyjął jeszcze rozwiązań prawnych pozwalających na koordynację działań służb zwalczających zjawisko terroryzmu.

W Polsce nikt nie koordynuje działań antyterrorystycznych

W Polsce nikt nie koordynuje działań antyterrorystycznych

Mateusz Mroczek

Przyjrzymy się wybranym przez redakcję Jagielloński24 oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego rozwiązaniom ustawodawczym, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Jakie ustawy weszły właśnie w życie?

Jakie ustawy weszły właśnie w życie?

Mateusz Mroczek

Policja i inne służby będą więc mogły gromadzić i analizować informacje o obywatelach w każdej sytuacji, a nie tylko wtedy, „gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo ...

Podsłuchy ponad partyjnymi podziałami

Podsłuchy ponad partyjnymi podziałami

Mateusz Mroczek

W grze o duże wojskowe zamówienia mogą liczyć się dzisiaj jedynie silni gracze.

Polskie zbrojenia w pigułce

Polskie zbrojenia w pigułce

Mateusz Mroczek
Więcej treści