Marta Soniewicka

Marta Soniewicka

Doktor nauk prawnych i filozofii, adiunkt w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. "Etyczne i prawne kryteria selekcji genetycznej w prokreacji medycznie wspomaganej".

Ktoś kto pisze o „genie wierności” u myszy, nie wie, co pisze, tak samo jak ktoś, kto mówi o odkryciu „genu religijności” – to są nadużycia językowe, czysta ...

Transhumanizm to nowa forma wiary, gdzie nie ma miejsca na ludzką wolność [ROZMOWA]

Transhumanizm to nowa forma wiary, gdzie nie ma miejsca na ludzką wolność [ROZMOWA]

Błażej Skrzypulec