Marek Wojnar

Marek Wojnar

Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się ideologią ukraińskiego nacjonalizmu i polityką pamięci w Europie Wschodniej. Współpracuje z Nową Europą Wschodnią.

Przyjęta w III RP formuła pojednania polsko-ukraińskiego wymaga reformy.

W poszukiwaniu „nowego otwarcia”

W poszukiwaniu „nowego otwarcia”

Marek Wojnar

OUN stawiała sobie za cel stworzenie państwa ukraińskiego drogą rewolucji narodowej.

O co chodziło ukraińskim nacjonalistom?

O co chodziło ukraińskim nacjonalistom?

Marek Wojnar