Marcin Wiszowaty

Marcin Wiszowaty

Prawnik konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracownik Klubu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji naukowych m.in. dotyczących regulacji lobbingu. Prowadzi bloga www.konstytuty.pl.

Nowa ustawa, podobnie jak obecnie obowiązująca, pozostawi ogromną część działalności lobbingowej poza reżimem regulacji prawnej.

Z pustego w próżne. Jak fikcyjną regulację lobbingu rząd chce zamienić na… jeszcze gorszą

Z pustego w próżne. Jak fikcyjną regulację lobbingu rząd chce zamienić na… jeszcze gorszą

Marcin Wiszowaty