Krzysztof Biedrzycki

Krzysztof Biedrzycki

Członek zespołu ekspertów MEN przygotowujących podstawę programową do nauczania języka polskiego w 2008 roku. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Dydaktyki Przedmiotów Szkolnych. Adiunkt w w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmiana podstawy programowej jest nawet bardziej rewolucyjna niż same plany likwidacji gimnazjów.

Biedrzycki: Sam Mickiewicz nie zrobi z nas dobrych Polaków

Biedrzycki: Sam Mickiewicz nie zrobi z nas dobrych Polaków

Krzysztof Biedrzycki