Katarzyna Kasia

Katarzyna Kasia

Doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, stała współpracowniczka „Kultury Liberalnej”.

Myślę, że jako rodzice inwestujemy w nadprogramowe atrakcje, bo staramy się zagłuszyć dojmujące, narastające z każdym rokiem poczucie bezsilności.

Polska szkoła, czyli pokraczna wspólnota [KULTURA LIBERALNA]

Polska szkoła, czyli pokraczna wspólnota [KULTURA LIBERALNA]

Katarzyna Kasia