Karolina Olejak

Szefowa warszawskiego kolegium redakcyjnego jagielloński24.

Społeczne Agencje Najmu to instytucje angażujące podmioty prywatne (właścicieli) oraz organizacje społeczne.

Audycka: Najem jest lepszy od własności

Audycka: Najem jest lepszy od własności

Karolina Olejak

Dzisiejsza szkoła kompletnie zmieniła swoją funkcję w stosunku do tej pierwotnej, nad czym chyba mało kto się zastanawia.

Kaniewski: Edukacja domowa to nie złota klatka

Kaniewski: Edukacja domowa to nie złota klatka

Karolina Olejak

Trójstopniowy system szkolnictwa funkcjonuje w większości krajów europejskich.

Książek: Nie odpowiedzieliśmy na pytanie „po co”

Książek: Nie odpowiedzieliśmy na pytanie „po co”

Karolina Olejak

Historie, które słyszymy podczas pracy w tych miejscach, nadają się na książkę.

Ziółkowski: Nie można tylko maszerować

Ziółkowski: Nie można tylko maszerować

Karolina Olejak

Niezależnie od tego, w którym kierunku pójdziemy, warto skupić się na sytuacji rodziny we wszystkich etapach rozwoju.

Polityka prorodzinna: Szwecja i Wielka Brytania

Polityka prorodzinna: Szwecja i Wielka Brytania

Karolina Olejak

Łączne wydatki z kasy publicznej na wspieranie rodzicielstwa we wszystkich formach szacuje się na prawie 4% PKB Francji

Polityka prorodzinna: Francja

Polityka prorodzinna: Francja

Karolina Olejak

Z perspektywy „makro” wolnościowe poglądy nie stoją w sprzeczności z ideą wspierania młodych osób i rodzin.

Marczuk: „500+” to nie socjal

Marczuk: „500+” to nie socjal

Karolina Olejak

Sytuacja, która ma miejsce w Europie zmusza nas do przemyślenia na nowo zasad naszej polityki dotyczącej przyjmowania cudzoziemców.

Gdzie będą mieszkać uchodźcy?

Gdzie będą mieszkać uchodźcy?

Karolina Olejak

Mazowsze, które zostało uznane za region przejściowy, w rzeczywistości zmaga się z ogromnymi brakami budżetowymi i po wyłączeniu Warszawy jest jednym z biedniejszych części Polski.

Nowe środki unijne dla nowego Mazowsza

Nowe środki unijne dla nowego Mazowsza

Karolina Olejak
Więcej treści