Julia Dudek

Julia Dudek

Członek zespołu analitycznego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Spadek aktywności zawodowej to jednak nie tylko wyzwanie dla rynku pracy. Będzie miał on miał także poważne konsekwencje dla wysokości przyszłych emerytur kobiet.

Matki „zostają w domu” w efekcie 500+? Wszystko ma swoje plusy i minusy

Matki „zostają w domu” w efekcie 500+? Wszystko ma swoje plusy i minusy

Paula  Koleśnik