Jarema Piekutowski

Jarema Piekutowski

Socjolog, kierownik projektów badawczych, społecznych i kulturalnych. Współpracownik Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Autor fabularyzowanej biografii Gilberta Keitha Chestertona.

Rock’n’roll miał pokonać przemijanie. Ostatecznie poddał się w 2016 r.

Strategie czarnych gwiazd

Strategie czarnych gwiazd

Jarema Piekutowski