Janusz Szpotański

Janusz Szpotański

Poeta, satyryk, autor prześmiewczych poematów wymierzonych elity PRL. W styczniu 1967 r. został aresztowany, a w następnym roku skazany na trzy lata więzienia „za rozpowszechnianie informacji szkodliwych dla interesów państwa”.

Co łączyło żołnierzy podziemia powojennego i obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy stali się ofiarą gomułkowskiej nagonki?

Łupaszka po prostu parszywy jest Żyd!

Łupaszka po prostu parszywy jest Żyd!

Janusz Szpotański