Jakub Żak

Jakub Żak

Prawnik ,doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od lat zajmujący się tematyką reprywatyzacji w wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii prawnej, autor pracy pt. „Reprywatyzacja mienia nieruchomego na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska”.

Projekt, nie bacząc na podstawowe ramy sprawiedliwości i argumenty historyczne, wybiórczo ustala roszczenia za które rekompensata ma przysługiwać.

Duża ustawa reprywatyzacyjna? Raczej ustawa o wygaszaniu roszczeń

Duża ustawa reprywatyzacyjna? Raczej ustawa o wygaszaniu roszczeń

Jakub Żak