Jakub Baran

Jakub Baran

Członek Partii Razem i były członek Zarządu Krajowego tej formacji, były asystent społeczny Anny Grodzkiej, startował do Rady Miasta Krakowa z list komitetu Kraków Przeciwko Igrzyskom.

Gdyby Razem było w Sejmie, to przelicytowywałoby PiS tam gdzie ich postulaty są sensowne.

Baran: Do autorytaryzmu jeszcze daleko

Baran: Do autorytaryzmu jeszcze daleko

Jakub Baran

Termin prekariat bierze się z łacińskiego precarium, czyli prawa, które można nam odebrać w każdym momencie, bez podania przyczyny, według czyjegoś widzimisię.

Baran: Jesteśmy partią prekariatu

Baran: Jesteśmy partią prekariatu

Jakub Baran