Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt reformy KRS nakierowany jest przede wszystkim na rozbicie „modelu kooptacyjnego”, gdzie kluczową rolę odgrywa środowisko sędziowskie.

Rewolucja nie taka znów radykalna

Rewolucja nie taka znów radykalna

Jacek Sokołowski

Na końcu książki Krasowski stawia ciekawe pytanie: czy to Kaczyński psuje Polaków, czy jedynie świetnie do nich pasuje?

III RP na kozetce

III RP na kozetce

Krzysztof Mazur

W samym konflikcie chodzi tak naprawdę o to, czy TK może blokować rozstrzygnięcia ustawodawcze Sejmu, czy nie.

Kompromis jest możliwy

Kompromis jest możliwy

Jacek Sokołowski

Wałęsa powrócił jako postać publiczna dopiero w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, który postanowił wykorzystać go do nowej polityki symbolicznej.

Trzy opowieści o Lechu Wałęsie

Trzy opowieści o Lechu Wałęsie

Jacek Sokołowski

Rozstrzygnięcia o zgodności ustawy z Konstytucją zawsze będą miały skutek polityczny, bez względu na motywacje sędziów orzekających o tej zgodności.

Czy Trybunał blokował PiS?

Czy Trybunał blokował PiS?

Jacek Sokołowski

Sprawa inwigilacji prawicy z lat 1992-93 ma dla PiS znaczenie podwójnie symboliczne – zarówno dla tożsamości partii, jak i dla jej programu

Grzech pierworodny III RP według PiS-u

Grzech pierworodny III RP według PiS-u

Jacek Sokołowski

Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie kończy konfliktu o obsadę tego organu, lecz utrwala sytuację patową.

Wojna pozycyjna wokół Trybunału

Wojna pozycyjna wokół Trybunału

Jacek Sokołowski

Nie istnieje żaden realny interes, który spajałby młodych ludzi. Partia Młodych nie powstanie.

Sokołowski: Partia Młodych nie powstanie

Sokołowski: Partia Młodych nie powstanie

Jacek Sokołowski