Jacek Sokołowski

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Nowi sędziowie pokoju muszą czuć się związani z lokalną społecznością. Najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć jest wyłanianie sędziów w wyborach powszechnych.

Niech sędziów wybiorą Polacy. Nasza alternatywa dla reform PiS

Niech sędziów wybiorą Polacy. Nasza alternatywa dla reform PiS

Jacek Sokołowski

Prezydent nie zdecyduje się na zastosowanie weta tak jak w przypadku ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Zostaną tylko lojalni

Zostaną tylko lojalni

Jacek Sokołowski

Wielki kanclerz odszedł w chwili, którą uznać można za symboliczną. Jego świat, jego Europa i jego Niemcy – przeminęły.

Razem z Kohlem odchodzi pewna epoka

Razem z Kohlem odchodzi pewna epoka

Jacek Sokołowski

W Polsce komornik jest zarazem funkcjonariuszem publicznym i de facto prywatnym przedsiębiorcą.

Rząd nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

Rząd nie naprawi konstrukcji zawodu komornika

Jacek Sokołowski

Za kompromitację państwa prawa w ostatnich latach odpowiadają przede wszystkim sędziowie.

Niesprawiedliwa praworządność, nielegalna sprawiedliwość. Co wynika ze „sprawy Kamińskiego”?

Niesprawiedliwa praworządność, nielegalna sprawiedliwość. Co wynika ze „sprawy Kamińskiego”?

Jacek Sokołowski

Państwo polskie istnieje, lecz jego byt i podmiotowość są wciąż zależne od czynników zaskakująco przypominających uwarunkowania rodem z XVIII wieku.

226 lat minęło, a my wciąż w tym samym miejscu

226 lat minęło, a my wciąż w tym samym miejscu

Jacek Sokołowski

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt reformy KRS nakierowany jest przede wszystkim na rozbicie „modelu kooptacyjnego”, gdzie kluczową rolę odgrywa środowisko sędziowskie.

Rewolucja nie taka znów radykalna

Rewolucja nie taka znów radykalna

Jacek Sokołowski

Na końcu książki Krasowski stawia ciekawe pytanie: czy to Kaczyński psuje Polaków, czy jedynie świetnie do nich pasuje?

III RP na kozetce

III RP na kozetce

Krzysztof Mazur

W samym konflikcie chodzi tak naprawdę o to, czy TK może blokować rozstrzygnięcia ustawodawcze Sejmu, czy nie.

Kompromis jest możliwy

Kompromis jest możliwy

Jacek Sokołowski
Więcej treści