Grzegorz Franki

Grzegorz Franki

Prezes Związku Górnośląskiego.

Nie ma sprzeczności między śląskością a polskością.

Franki: Jestem Ślązakiem i jestem Polakiem

Franki: Jestem Ślązakiem i jestem Polakiem

Karolina Wyciślik