Dariusz Kosiński

Dariusz Kosiński

Profesor nauk humanistycznych, teatrolog. Wykładowca w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czy w Polsce nie ma już teatru konserwatywnego?

W Polsce mieliśmy dwa teatry narodowe. Jeden już zniszczono [ROZMOWA]

W Polsce mieliśmy dwa teatry narodowe. Jeden już zniszczono [ROZMOWA]

Dariusz Kosiński