Bartłomiej Telejko

Dr Bartłomiej Telejko (ur. 1984). Urzędnik w Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w głównych politykach sektorowych UE (przemysł, energetyka, środowisko, handel oraz transport). Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński), absolwent stosunków międzynarodowych (Kolegium Europejskie w Brugii). Były stażysta m.in. Komisji Europejskiej oraz The German Marshall Fund of the United States w Brukseli.

Możliwe wyjście Wielkiej Brytanii z UE, potocznie określane jako Brexit, oznacza konieczność redefinicji roli naszego kraju we wspólnocie.

Jak skorzystać na brytyjskich renegocjacjach członkostwa w UE?

Jak skorzystać na brytyjskich renegocjacjach członkostwa w UE?