Bartłomiej Matura

Bartłomiej Matura

Członek zarządu wrocławskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, student historii oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim.

Polski trójstopniowy podział administracyjny jest wyjątkowy na skalę europejską, lecz nie jest wyjątkowy w polskiej tradycji.

Kto odważy się zreformować powiaty?

Kto odważy się zreformować powiaty?

Bartłomiej Matura