Bartosz Wójcik

Członek redakcji jagielloński24. Członek zarządu warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.

O skali dezinformacyjnej akcji najlepiej świadczą liczby: w 1942 r. rozprowadzano już ok. 30 tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju druków miesięcznie!

Dezinformacja po polsku, czyli jak wymyśliliśmy niemiecki ruch oporu

Dezinformacja po polsku, czyli jak wymyśliliśmy niemiecki ruch oporu

Bartosz Wójcik

Wiele tez „Programu Polski Ludowej” z 1941 r. zostało oficjalnie przyjętych za podstawę rozważań programowych brytyjskiej Partii Pracy.

Lewa strona odpowiada: Zygmunt Zaremba

Lewa strona odpowiada: Zygmunt Zaremba

Bartosz Wójcik

„Zapominają żydoluby sanacyjni o olbrzymich codziennych stratach, jakie ponosi Naród Polski przez stratę najlepszych swych synów”.

Na jakiej tradycji chcemy budować dzisiejszą Polskę?

Na jakiej tradycji chcemy budować dzisiejszą Polskę?

Bartosz Wójcik

Bolesław Srocki to dziś niesłusznie zapomniany wychowawca pokolenia „Kolumbów”.

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Bartosz Wójcik

W szczytowym momencie w „ludowy antykomunizm” zaangażowanych było 800 tysięcy Polaków.

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Bartosz Wójcik

Gdy ofiarą „dekomunizacji” padał Stefan Okrzeja, wzywaliśmy, by konieczną dekomunizację poprzedzić niezbędną dekretynizacją. Dziś postulat ten staje się jeszcze aktualniejszy.

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Bartosz Wójcik

Karski, Nowak-Jeziorański i ten trzeci, pozostający w cieniu do dziś- Jerzy Lerski.

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Bartosz Wójcik

Dziś, w kolejną rocznicę wybuchu pierwszego z warszawskich powstań, warto zastanowić się, do której spośród podziemnych tradycji chcemy się odwoływać.

Co polskie podziemie pisało o Żydach?

Co polskie podziemie pisało o Żydach?

Bartosz Wójcik

Po tragicznej śmierci Sikorskiego to Ciołkosz był pierwszym politykiem, do którego zwrócił się prezydent Raczkiewicz z propozycją objęcia teki premiera.

Lewa strona odpowiada: Ciołkoszowie

Lewa strona odpowiada: Ciołkoszowie

Bartosz Wójcik
Więcej treści