Bartosz Wójcik

Członek redakcji jagielloński24. Członek zarządu warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.

W szczytowym momencie w „ludowy antykomunizm” zaangażowanych było 800 tysięcy Polaków.

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Bartosz Wójcik

Gdy ofiarą „dekomunizacji” padał Stefan Okrzeja, wzywaliśmy, by konieczną dekomunizację poprzedzić niezbędną dekretynizacją. Dziś postulat ten staje się jeszcze aktualniejszy.

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Bartosz Wójcik

Karski, Nowak-Jeziorański i ten trzeci, pozostający w cieniu do dziś- Jerzy Lerski.

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Bartosz Wójcik

Dziś, w kolejną rocznicę wybuchu pierwszego z warszawskich powstań, warto zastanowić się, do której spośród podziemnych tradycji chcemy się odwoływać.

Co polskie podziemie pisało o Żydach?

Co polskie podziemie pisało o Żydach?

Bartosz Wójcik

Po tragicznej śmierci Sikorskiego to Ciołkosz był pierwszym politykiem, do którego zwrócił się prezydent Raczkiewicz z propozycją objęcia teki premiera.

Lewa strona odpowiada: Ciołkoszowie

Lewa strona odpowiada: Ciołkoszowie

Bartosz Wójcik

W zajęciu ziem na wschód od linii Odry i Nysy widzieli narodowcy zasadniczy czynnik potrzebny do „odwrócenia Polski na Zachód”.

Rzeczpospolita, której nie było

Rzeczpospolita, której nie było

Bartosz Wójcik

Jedni z nas rytualnie, dwa razy do roku wykrzyczą coś o czci i chwale; drudzy „ukradną“ wizerunek dla większej efektowności kolejnej demonstracji.

Dalej musimy pójść sami

Dalej musimy pójść sami

Bartosz Wójcik

Wartość i znaczenie tej opowieści ma charakter uniwersalny, dopóki będzie istnieć polityka i historia.

Andrzej Wajda. In memoriam

Andrzej Wajda. In memoriam

Adam Leszkiewicz

Dekomunizacja jest niezbędna. Uderza fakt, że w wielu miejscach zabiera się za nią dopiero dziś.

Kogo wy chcecie dekomunizować?

Kogo wy chcecie dekomunizować?

Bartosz Wójcik
Więcej treści