Bartosz Wójcik

Członek redakcji jagielloński24. Członek zarządu warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego.

O śmierci żydowskich bojowników z warszawskiego getta Woliński mówił tak: „Bolałem nad śmiercią każdego z tych ludzi. Takich szanownych. Takich bohaterskich. Takich polskich”.

Lewa strona odpowiada: Henryk Woliński

Lewa strona odpowiada: Henryk Woliński

Bartosz Wójcik

Wbrew skrajnym narracjom opowieść o powojennym podziemiu antykomunistycznym nie może być czarno-biała: ani wyłącznie heroiczna, ani tylko haniebna.

„Szarości” powojennego podziemia

„Szarości” powojennego podziemia

Bartosz Wójcik

O skali dezinformacyjnej akcji najlepiej świadczą liczby: w 1942 r. rozprowadzano już ok. 30 tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju druków miesięcznie!

Dezinformacja po polsku, czyli jak wymyśliliśmy niemiecki ruch oporu

Dezinformacja po polsku, czyli jak wymyśliliśmy niemiecki ruch oporu

Bartosz Wójcik

Wiele tez „Programu Polski Ludowej” z 1941 r. zostało oficjalnie przyjętych za podstawę rozważań programowych brytyjskiej Partii Pracy.

Lewa strona odpowiada: Zygmunt Zaremba

Lewa strona odpowiada: Zygmunt Zaremba

Bartosz Wójcik

„Zapominają żydoluby sanacyjni o olbrzymich codziennych stratach, jakie ponosi Naród Polski przez stratę najlepszych swych synów”.

Na jakiej tradycji chcemy budować dzisiejszą Polskę?

Na jakiej tradycji chcemy budować dzisiejszą Polskę?

Bartosz Wójcik

Bolesław Srocki to dziś niesłusznie zapomniany wychowawca pokolenia „Kolumbów”.

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Za mało się mówi o tym człowieku. Bolesław Srocki - zapomniany wychowawca Polski Podziemnej

Bartosz Wójcik

W szczytowym momencie w „ludowy antykomunizm” zaangażowanych było 800 tysięcy Polaków.

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Ludowy antykomunizm. PSL-u spacer po linie

Bartosz Wójcik

Gdy ofiarą „dekomunizacji” padał Stefan Okrzeja, wzywaliśmy, by konieczną dekomunizację poprzedzić niezbędną dekretynizacją. Dziś postulat ten staje się jeszcze aktualniejszy.

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Zabawa w dekomunizację źle się skończy

Bartosz Wójcik

Karski, Nowak-Jeziorański i ten trzeci, pozostający w cieniu do dziś- Jerzy Lerski.

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Lewa strona odpowiada: Jerzy Lerski

Bartosz Wójcik
Więcej treści