Arkadiusz Fordoński

Arkadiusz Fordoński

Doktor nauk politycznych, specjalizuje się w historii myśli politycznej i współczesnej myśli politycznej. Współpracownik Klubu Jagiellońskiego w Toruniu.

Nie ma jednego, uniwersalnego modelu kontroli konstytucyjności. Nawet wśród idealizowanych nieraz państw Zachodu.

A jak to rozwiązali na Zachodzie? Przegląd systemów kontroli konstytucyjności

A jak to rozwiązali na Zachodzie? Przegląd systemów kontroli konstytucyjności

Arkadiusz Fordoński