Antoni Dudek

Politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor m.in. „Reglamentowanej rewolucja. Rozkładu dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990” oraz „Historii politycznej Polski 1989–2005”.

Kaczyński zbudował partię, która podważa niemal całkowicie dotychczasowy porządek III RP.

Dudek: Są radykalniejsi od Kaczyńskiego

Dudek: Są radykalniejsi od Kaczyńskiego

Antoni Dudek

W tym kontekście należy podkreślić polityczną odwagę rządu Buzka.

Dudek: Dlaczego akurat 16 województw?

Dudek: Dlaczego akurat 16 województw?

Antoni Dudek

Siłą rzeczy zacznie się walka międzypokoleniowa o środki finansowe z budżetu na emerytury

Dudek: Partia Młodych vs. Partia Starych

Dudek: Partia Młodych vs. Partia Starych

Antoni Dudek

Kabaretowe metody Janusza Korwin-Mikkego pozwolą mu co najwyżej ledwo przekroczyć próg wyborczy.

Dudek: Polska prawica jest uzależniona od PiS-u

Dudek: Polska prawica jest uzależniona od PiS-u

Antoni Dudek

Daleki byłbym od rozdzierania nad tym faktem szat i wieszczenia kryzysu demokracji.

Dudek: Nie ma alternatywy dla demokracji

Dudek: Nie ma alternatywy dla demokracji

Antoni Dudek

Boję się sytuacji, w której młody człowiek znajdzie w podręczniku pozytywne sylwetki zarówno Jaruzelskiego, jak i Kuklińskiego.

Dudek: Polska to schizofreniczny kraj

Dudek: Polska to schizofreniczny kraj

Antoni Dudek

Nie można oczekiwać, iż Instytut zastąpi rząd oraz administrację publiczną w jej zadaniu kreowania polityki historycznej państwa.

Dudek: Lustracja wciąż trwa

Dudek: Lustracja wciąż trwa

Antoni Dudek

Mówiąc krótko, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten podział „my naród-oni władza” był obecny, ale u tej części społeczeństwa, która się mocno zaangażowała w „Solidarność”.

Dudek: Nie bawmy się w historię alternatywną

Dudek: Nie bawmy się w historię alternatywną

Antoni Dudek

Jeśli wersja policji się potwierdzi, to Przemysław Wipler może stać się poważnym obciążeniem partii Gowina. Kulą u nogi tej młodej formacji.

Dudek: Walka o 5%

Dudek: Walka o 5%

Antoni Dudek
Więcej treści