Anna  Świerzewska

Anna Świerzewska

Analityk Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

ONZ szacuje, że niezarobkowa praca wykonywana w domu przez kobiety powiększa PKB średnio o 40%.

Macierzyństwo to nie hobby, żłobek to nie dom [POLEMIKA]

Macierzyństwo to nie hobby, żłobek to nie dom [POLEMIKA]

Anna  Świerzewska