Anna Maria  Anders

Anna Maria Anders

Senator RP IX kadencji. Absolwentka filologii romańskiej na University of Bristol oraz amerykańskiego Boston University, gdzie uzyskała tytuł MBA w dziedzinie ekonomii. Pracowała w ONZ oraz biurze prasowym UNESCO. Od stycznia 2016 roku Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2014 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków.

Polscy przedsiębiorcy, planujący podbój zagranicznych rynków, powinni zastanowić się, czy mogą w tym procesie odwołać się do lokalnej Polonii jako „pierwszych” odbiorców ich produktu lub usług.

Czas na gospodarcze zaangażowanie Polonii

Czas na gospodarcze zaangażowanie Polonii

Anna Maria  Anders