Anna Cieplak

Anna Cieplak

Animatorka kultury, aktywistka miejska i pisarka związana z „Krytyką Polityczną”

Dziś chcemy zacząć od ustalenia punktu wyjścia. Dla nas jest nim społeczna funkcja szkoły. Zależy nam na wyodrębnieniu problemów, które wydają się kluczowe w rozumieniu roli współczesnej ...

Chcemy szkoły życia, a nie przeżycia [KRYTYKA POLITYCZNA]

Chcemy szkoły życia, a nie przeżycia [KRYTYKA POLITYCZNA]

Anna Cieplak