Andrzej Leder

Andrzej Leder

Filozof kultury, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk. Autor „Prześnionej rewolucji. Ćwiczeń z logiki historycznej”.

Czy wracamy do czasów fascynacji śmiercią z lat poprzedzających wybuch I wojny światowej?

Leder: Bojaźń i drżenie

Leder: Bojaźń i drżenie

Andrzej Leder

Gdzie szukać dojrzałej tożsamości współczesnego Polaka?

Leder: Rozpoznać się w jestestwie swoim

Leder: Rozpoznać się w jestestwie swoim

Andrzej Leder

Gdzieś między rokiem 1966 a powstaniem Solidarności chłopi stają się narodem.

Polaku, skąd się wziąłeś?

Polaku, skąd się wziąłeś?

Andrzej Leder